Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 17.6.2019

23.-27.6.2019, Ukrajina Místopředseda Senátu J. Horník, předseda VUZP Z. Linhart, členové VUZP P. Holeček a M. Vystrčil se zúčastní jednání s gubernátorem Zakarpatské oblasti a předsedou Zakarpatské oblastní rady , dále budou jednat se zástupci krajanských spolků a navštíví rozvojové projekty.

23.-25.6.2019, Rumunsko Předseda VEU V. Hampl a místopředseda VEU J. Dušek se zúčastní zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti v rámci předsednictví Rumunska v Radě EU.

23.-28.6.2019, Francie, Štrasburk Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Burian, Z. Hamousová, P. Holeček a M. Nenutil se zúčastní 3. části plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Památník Ležáky Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischer, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR J. Tecl a člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR M. Kortyš se zúčastní pietní vzpomínky k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Přijetí státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky pana Martina KLUSE předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky panem Václavem HAMPLEM

SK ODS

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu