Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 22.4.2019

Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oficiálního zahájení mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí Kašpara Royka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy.

5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  • Pozvánka
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Předseda Senátu PČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu PČR M. Štěchem, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR P. Orlem oficiálně přijímá předsedu Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšcu.

4. schůze Volební komise

Malostranský hřbitov, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní pietního aktu u náhrobku Kašpara Royka.

3. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP

Přijetí delegace Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice panem Jiřím Drahošem

Organizační výbor

Jindřišská 31, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního shromáždění u příležitosti 104. výročí arménské genocidy.

Jednání senátorské Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

Předseda Senátu PČR J. Kubera pořádá za účasti místopředsedy Senátu PČR M. Štěcha, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hampla, předsedy senátorského klubu „Klub Starostové a nezávislí“ a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Holečka, předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Dienstbiera a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Sobotky slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšci.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oficiálního zahájení mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí Kašpara Royka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy.

7. schůze Ústavně-právního výboru

5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  • Růžový salonek (KP)
  • Pozvánka
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Předseda Senátu PČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu PČR M. Štěchem, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR P. Orlem oficiálně přijímá předsedu Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšcu.

4. schůze Volební komise

Malostranský hřbitov, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní pietního aktu u náhrobku Kašpara Royka.

4. schůze Mandátového a imunitního výboru

3. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP

Přijetí delegace Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice panem Jiřím Drahošem

Organizační výbor

  • Zelený salonek (KP)

Jindřišská 31, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního shromáždění u příležitosti 104. výročí arménské genocidy.

Jednání senátorské Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

Předseda Senátu PČR J. Kubera pořádá za účasti místopředsedy Senátu PČR M. Štěcha, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hampla, předsedy senátorského klubu „Klub Starostové a nezávislí“ a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Holečka, předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Dienstbiera a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Sobotky slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšci.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu