Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 3.5.2021

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u příležitosti památných květnových dnů na Ústředním hřbitově v Jihlavě.

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil uctí památku tragických událostí května 1945 na Vězeňském dvoře v Třešti.

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u pamětní desky obětem II. sv. války v Telči.

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u památníku obětem II. sv. války v Krahulčí.

Stříbrné medaile předsedy Senátu

Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné medaile uděluje od roku 2012 předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací 

Dnes v Senátu

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u příležitosti památných květnových dnů na Ústředním hřbitově v Jihlavě.

  • Ústřední hřbitov Jihlava, ulice Žižkova, Jihlava

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil uctí památku tragických událostí května 1945 na Vězeňském dvoře v Třešti.

  • Třešť

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u pamětní desky obětem II. sv. války v Telči.

  • Telč, kostel sv. Jakuba, nám. Jana Kypty 72

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici u památníku obětem II. sv. války v Krahulčí.

  • Krahulčí

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu