Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 19.3.2012

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří D. Zvěřinová se zúčastní 8. plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří ve dnech 23.3. - 26.3.2012.

Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s náměstkem ministra zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky panem Neomalem Pererou.

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regece, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdy a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratského pořádá oběd pro náměstka ministra zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky pana Neomala Pereru.

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní posledního rozloučení s předsedou Ústřední rady Svazu Pomocných technických praporů ČR-VTNP a prezidentem Mezinárodní konfederace Vojenských táborů nucených prací panem Vladimírem Lopaťukem.

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní finále 19. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní 6. společenského setkání dobrovolných záchranných sborů ČR. Nad touto akcí převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Dnes se již žádné akce nekonají

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu