Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 14.6.2021

Místopředsedkyně Senátu PČR J. Seitlová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu PČR M. Horská a člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR J. Tecl a člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR M. Kortyš se zúčastní pietní vzpomínky k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky.

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil se zúčastní slavnostního zahájení sbírky v rámci benefičního koncertu „Život pro varhany“.

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR M. Bek se zúčastní slavnostního zahájení Mezinárodní konference k Dokumentačnímu centru holokaustu na Moravě.

Stříbrné medaile předsedy Senátu

Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné medaile uděluje od roku 2012 předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací 

Dnes v Senátu

Místopředsedkyně Senátu PČR J. Seitlová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu PČR M. Horská a člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR J. Tecl a člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR M. Kortyš se zúčastní pietní vzpomínky k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky.

  • Památník Ležáky

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil se zúčastní slavnostního zahájení sbírky v rámci benefičního koncertu „Život pro varhany“.

  • Kostel Nejsvětější Trojice, Vysoké Studnice

Předseda Senátu PČR M. Vystrčil a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR M. Bek se zúčastní slavnostního zahájení Mezinárodní konference k Dokumentačnímu centru holokaustu na Moravě.

  • Hotel International, Brno

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu