Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 11.11.2019

Konference 30 let svobody Akci pořádá 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička a místopředseda Senátu Jan Horník.

Výstaviště Lysá nad Labem Místopředseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2019.

Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně Předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR V. Hampl se zúčastní pietního aktu k 80. výročí uzavření vysokých škol nacisty u památníku „Ruzyně 1939 – 1941 Nezapomeneme“.

Setkání místopředsedy Senátu Milana Štěcha se zástupci Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.

Galerie Univerzity Pardubice, pamětní deska před Univerzitní knihovnou, Aula Arnošta z Pardubic Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní vernisáže výstavy Evy Vlasákové – sklo, kresby, grafika, následující akce pod názvem „Zvonění k výročí Listopadu 89“ a slavnostního koncertu pod názvem „Studenti za svobodu a demokracii“

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera předá Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR panu Rogeru Scrutonovi.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Konference 30 let svobody Akci pořádá 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička a místopředseda Senátu Jan Horník.

Výstaviště Lysá nad Labem Místopředseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2019.

Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně Předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR V. Hampl se zúčastní pietního aktu k 80. výročí uzavření vysokých škol nacisty u památníku „Ruzyně 1939 – 1941 Nezapomeneme“.

Setkání místopředsedy Senátu Milana Štěcha se zástupci Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.

Galerie Univerzity Pardubice, pamětní deska před Univerzitní knihovnou, Aula Arnošta z Pardubic Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní vernisáže výstavy Evy Vlasákové – sklo, kresby, grafika, následující akce pod názvem „Zvonění k výročí Listopadu 89“ a slavnostního koncertu pod názvem „Studenti za svobodu a demokracii“

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera předá Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR panu Rogeru Scrutonovi.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu