Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, February 5, 2018

7.2.-8.2.2018, Místopředseda VHZD P. Štohl se zúčastní setkání předsedů hospodářských výborů parlamentů zemí V4 v rámci předsednictví Maďarska ve V4.

  • Maďarsko

7.2.-9.2.2018, Předseda VZSP P. Koliba se zúčastní společného zasedání Parlamentní globální sítě OECD a Parlamentního shromáždění NATO na pozvání velvyslance při OECD P. Gandaloviče.

  • Francie, Paříž

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní vzpomínkové slavnosti k výročí 17. listopadu před budovou Hlávkovy koleje.

  • Hlávkova kolej, Jenštejnská 1, Praha 2

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní pietního aktu u památníku "Ruzyně 1939 – 1941 Nezapomeneme".

  • Kasárna 17. listopadu, Praha 6 – Ruzyně

Search in the events