Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, January 1, 2018

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Norského království v ČR J.E. pana Roberta Kvileho.

 • Přijímací salonek [VP-A]

Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby

 • Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]
 • Program
 • Photo gallery (21)
 • Event is free for the public

Zasedání Senátorského klubu ODS

 • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátora Pavla Fischera

Slavnostní setkání u příležitosti 100 let těsné česko-slovenské hospodářské spolupráce a čtvrt století styků mezi Hospodářskou komorou ČR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

 • Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]
 • Organised by: President Milan Štěch
 • Invitation card required.

Tiskový briefing senátorského klubu ODS

Vernisáž výstavy "Naivní svět"

 • Předsálí Jednacího sálu [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]
 • Organised by: senator Václav Láska
 • Invitation card required.

Roztáčíme kola českého exportu

 • Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]
 • Organised by: President Milan Štěch
 • Invitation card required.

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního zahájení 27. ročníku hudebního cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté.

 • Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Search in the events