Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, April 22, 2019

Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oficiálního zahájení mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí Kašpara Royka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy.

5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

 • Růžový salonek (Pink Lounge) [KP]
 • Pozvánka
 • Event is free for the public

Předseda Senátu PČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu PČR M. Štěchem, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR P. Orlem oficiálně přijímá předsedu Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšcu.

4. schůze Volební komise

Seminář na téma "Fakenews - algoritmy a technologie"

Malostranský hřbitov, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní pietního aktu u náhrobku Kašpara Royka.

3. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP

 • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]
 • Pozvánka

Přijetí delegace Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice panem Jiřím Drahošem

 • Pracovna př. VVVK [VP-C]

Organizační výbor

 • Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Jindřišská 31, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního shromáždění u příležitosti 104. výročí arménské genocidy.

Jednání senátorské Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

Předseda Senátu PČR J. Kubera pořádá za účasti místopředsedy Senátu PČR M. Štěcha, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hampla, předsedy senátorského klubu „Klub Starostové a nezávislí“ a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Holečka, předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Dienstbiera a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Sobotky slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšci.

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oficiálního zahájení mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí Kašpara Royka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy.

5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

 • Růžový salonek (Pink Lounge) [KP]
 • Pozvánka
 • Event is free for the public

Předseda Senátu PČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu PČR M. Štěchem, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR P. Orlem oficiálně přijímá předsedu Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšcu.

4. schůze Volební komise

Seminář na téma "Fakenews - algoritmy a technologie"

Malostranský hřbitov, Praha 1 Předseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní pietního aktu u náhrobku Kašpara Royka.

3. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP

 • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]
 • Pozvánka

Přijetí delegace Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice panem Jiřím Drahošem

 • Pracovna př. VVVK [VP-C]

Organizační výbor

 • Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Jindřišská 31, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního shromáždění u příležitosti 104. výročí arménské genocidy.

Jednání senátorské Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

Předseda Senátu PČR J. Kubera pořádá za účasti místopředsedy Senátu PČR M. Štěcha, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hampla, předsedy senátorského klubu „Klub Starostové a nezávislí“ a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Holečka, předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Dienstbiera a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Sobotky slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky J.E. pana Alojze Kovšci.

Search in the events