Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, September 24, 2018

25.9.-27.9.2018, Německo, Berlín Předseda VEU V. Hampl, členové VEU T. Grulich a Š. Jelínková se zúčastní Sstkání s partnerským výborem Spolkové rady, jednání ve Spolkovém sněmu, na Ministerstvu hospodářství a Ministerstvu zahraničních věcí, setkání se zástupcem Německé společnosti pro zahraniční politiku a Svobodné univerzity Berlín.

27. schůze Výboru pro záležitosti EU

Slavnostní shromáždění při příležitosti zahájení mezinárodní vědecké konference "Československo v proměnách Evropy 20. století"

 • Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Mytologická chodba (Mythological Corridor) [VP-C]
 • Organised by: President Milan Štěch
 • Invitation card required.

Slavnostní zahájení výstavy "Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci"

 • Předsálí Jednacího sálu [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]
 • Organised by: senator Lumír Aschenbrenner
 • Invitation card required.

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

25.9.-27.9.2018, Německo, Berlín Předseda VEU V. Hampl, členové VEU T. Grulich a Š. Jelínková se zúčastní Sstkání s partnerským výborem Spolkové rady, jednání ve Spolkovém sněmu, na Ministerstvu hospodářství a Ministerstvu zahraničních věcí, setkání se zástupcem Německé společnosti pro zahraniční politiku a Svobodné univerzity Berlín.

27. schůze Výboru pro záležitosti EU

Slavnostní shromáždění při příležitosti zahájení mezinárodní vědecké konference "Československo v proměnách Evropy 20. století"

 • Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Mytologická chodba (Mythological Corridor) [VP-C]
 • Organised by: President Milan Štěch
 • Invitation card required.

Slavnostní zahájení výstavy "Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci"

 • Předsálí Jednacího sálu [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]
 • Organised by: senator Lumír Aschenbrenner
 • Invitation card required.

Search in the events