Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, April 19, 2021

Místopředsedkyně Senátu PČR J. Seitlová uctí památku obětí u příležitosti 76. výročí vypálení obce Prlov.

Místopředsedkyně Senátu PČR J. Seitlová uctí památku obětí u příležitosti 76. výročí vypálení obce Zákřov a tragédie v Přestavlkách.

  • Pomník v Zákřově, Zákřovský Žalov na Kyjanici, Památník umučeným Přestavlky

Silver commemorative
medals of the President of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

Místopředseda Senátu PČR J. Oberfalzer uctí památku obětí komunismu.

  • Motolský hřbitov, Praha 5 - Motol

Přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR Jordana Parvanova předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavlem Fišerem

  • Pracovna př. VZOB [KP]

Search in the events