Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, November 6, 2017

6.11.-10.11.2017 Místopředsedkyně Senátu M. Horská spolu s předsedkyní SK pro práci KS B. Sekaninovou, místopředsedou SK J. Látkou a členem SK Z. Nytrou se zúčastní přijetí generálním tajemníkem portugalského parlamentu, setkají se se správní radou portugalského parlamentu a budou jednat na radnici města Lisabon.

  • Portugalsko

6.11.-10.11.2017 Místopředseda Senátu J. Kubera se zúčastní připomenutí 100. výročí bolševické revoluce a uctění památky obětí komunistických režimů na pozvání Nadace pro uctění památky obětí komunismu a ZÚ CR ve Washingtonu.

  • USA, Washington

6.11.-8.11.2017 Výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti EU na Brněnsko

Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní slavnostního otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, nového depozitáře Knihovny TGM a prezentace projektu „Zpřístupnění Knihovny TGM“.

  • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Seminář pro pedagogy

  • Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]
  • Organised by: OVVS
  • Photo gallery (12)
  • Invitation card required.

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

24.9.-25.9.2018, Belgie Člen VEU T. Grulich se zúčastní jednání Parlamentní skupiny ke kontrole Europolu v rámci předsednictví Rakouska v Radě EU.

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního koncertu u příležitosti výročí 770 let města Kamenice nad Lipou a 100 let samostatného Československa.

  • Velký sál, Kulturní dům, Kamenice nad Lipou

Search in the events