Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 1. pololetí roku 2004

(platné od 1.4.2004)

Organizační výbor schvaluje s účinností od 1. dubna 2004 Harmonogram pravidelných jednání Senátu a jeho orgánů do 15. srpna 2004, podle písemného podkladu, který je přílohou tohoto usnesení s tím, že v pracovních týdnech jsou pondělí senátorskými dny, úterý jsou vyhrazena pro jednání senátorských klubů a Organizačního výboru, středy pro schůze výborů, čtvrtky pro schůze Senátu a pátky jsou variabilní (schůze Senátu, schůze výborů, komisí či podvýborů, veřejná slyšení).

Časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 1. pololetí roku 2004
Týden
kalendář.
roku
Datum Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
48. 24.11. – 30.11. schůze Poslanecké
sněmovny
schůze Senátu
49. 1.12. – 7.12. schůze Poslanecké
sněmovny
schůze Senátu
50. 8.12. – 14.12. schůze Poslanecké
sněmovny
schůze komisí a zahraniční cesty
51. 15.12. – 21.12. variabilní týden Slavnostní shromáždění
k 7. výročí ustavení Senátu
52. 22.12. – 28.12. poslanecký týden přikázání
senátorský týden
53./1. 29.12. – 4. 1. poslanecký týden schůze výborů
2. 5. 1. – 11. 1. poslanecký týden schůze výborů/
schůze Senátu
3. 12. 1. – 18. 1. variabilní týden schůze Senátu
4. 19. 1. – 26. 1. výborový týden schůze Senátu
5. 27. 1. – 1. 2. výborový týden schůze komisí a zahraniční cesty  1/
6. 2. 2. – 8. 2. poslanecký týden senátorský týden
7. 9. 2. – 15. 2. schůze Poslanecké
sněmovny
senátorský týden
8. 16. 2. – 22. 2. schůze Poslanecké
sněmovny
senátorský týden  2/
9. 23. 2. – 29. 2. variabilní týden senátorský týden
10. 1. 3. – 7. 3. výborový týden přikázání
senátorský týden
11. 8. 3. – 14. 3. výborový týden schůze výborů
12. 15. 3. – 21. 3. poslanecký týden schůze výborů/
schůze Senátu
13. 22. 3. – 28. 3. schůze Poslanecké
sněmovny
schůze Senátu
14. 29. 3. – 4. 4. schůze Poslanecké
sněmovny
Pracovní týden  3/
15. 5. 4. – 11. 4. variabilní týden Pracovní týden
16. 12. 4. – 18. 4. výborový týden Pracovní týden  4/
17. 19. 4. – 25. 4. výborový týden Senátorský týden
18. 26. 4. – 2. 5. poslanecký týden Pracovní týden
1.5. - vstup ČR do EU
19. 3. 5. – 9. 5. schůze Poslanecké
sněmovny
Pracovní týden
20. 10. 5. – 16. 5. schůze Poslanecké
sněmovny
Pracovní týden
21. 17. 5. – 23. 5. variabilní týden Pracovní týden
22. 24. 5. – 30. 5. výborový týden Senátorský týden  5/
23. 31. 5. – 6. 6. výborový týden Pracovní týden  5/ 6/
24. 7. 6. – 13. 6. poslanecký týden Pracovní týden
11. a 12.6. - volby do EP
25. 14. 6. – 20. 6. schůze Poslanecké
sněmovny
Pracovní týden
26. 21. 6. – 27. 6 schůze Poslanecké
sněmovny
Pracovní týden  1/
27. 28. 6. – 4. 7. variabilní týden Senátorský týden
28. 5. 7. – 11. 7.   Senátorský týden  7/
29. 12. 7. – 18. 7.   Pracovní týden
30. 19. 7. – 25. 7.   Pracovní týden
31. 26. 7. – 1. 8.   Pracovní týden
32. 2. 8. – 8. 8.   Pracovní týden
33. 9. 8. – 15. 8.   Senátorský týden

POZNÁMKY:
"Variabilní týden" v jednání Poslanecké sněmovny je určen pro případné pokračování schůze Poslanecké sněmovny. Návrh předpokládá, že návrhy zákonů jsou Senátu postupovány druhý týden po skončení schůze Poslanecké sněmovny (pokud by schůze PS pokračovala i ve variabilním týdnu, pak se vše o týden posune).
1/    26.-30.1., 26.-30.4., 21.-25.6. - plenární zasedání RE
2/    19.-20.2. - zimní zasedání OBSE
3/    28.3.-2.4. - shromáždění Meziparlamentní unie
4/    12.4.- velikonoční pondělí  1.5. / so - státní svátek 8.5. / so - státní svátek
5/    28.5.-1.6. - jarní zasedání NATO
6/    2.-4.6. - zasedání shromáždění ZEU
7/    5.-6.7./po,út - státní svátek

Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.