19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem"

akce_2527348

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (1 / 22)

akce_2527349

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (2 / 22)

akce_2527350

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (3 / 22)

akce_2527351

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (4 / 22)

akce_2527352

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (5 / 22)

akce_2527353

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (6 / 22)

akce_2527354

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (7 / 22)

akce_2527355

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (8 / 22)

akce_2527356

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (9 / 22)

akce_2527357

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (10 / 22)

akce_2527358

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (11 / 22)

akce_2527359

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (12 / 22)

akce_2527360

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (13 / 22)

akce_2527361

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (14 / 22)

akce_2527362

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (15 / 22)

akce_2527363

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (16 / 22)

akce_2527364

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (17 / 22)

akce_2527365

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (18 / 22)

akce_2527366

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (19 / 22)

akce_2527367

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (20 / 22)

akce_2527368

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (21 / 22)

akce_2527369

19.11.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem" (22 / 22)

akce_2527348_thumb
akce_2527349_thumb
akce_2527350_thumb
akce_2527351_thumb
akce_2527352_thumb
akce_2527353_thumb
akce_2527354_thumb
akce_2527355_thumb
akce_2527356_thumb
akce_2527357_thumb
akce_2527358_thumb
akce_2527359_thumb
akce_2527360_thumb
akce_2527361_thumb
akce_2527362_thumb
akce_2527363_thumb
akce_2527364_thumb
akce_2527365_thumb
akce_2527366_thumb
akce_2527367_thumb
akce_2527368_thumb
akce_2527369_thumb

* Dne 19. listopadu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal veřejné slyšení k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265), kterou podpořilo více jak 38 tisíc osob. VSV zahájil a moderoval senátor V. Chaloupek, člen výboru. V úvodu byli přítomní seznámeni se záměrem petice a odůvodněním jejího předložení. Se svými příspěvky a stanovisky vystoupili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Českého helsinského výboru, Aca Media, Sinopsis a řada dalších hostů. Přítomní si vyslechli i prohlášení Amnesty International. VSV je považováno za šetření petice, výstupy budou podkladem pro jednání výboru. VVVK zaujme k petici stanovisko a návrh usnesení předloží na schůzi Senátu.