04.04.2018 - 13. schůze Senátu

akce_2521710

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (1 / 18)

akce_2521711

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (2 / 18)

akce_2521712

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (3 / 18)

akce_2521713

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (4 / 18)

akce_2521714

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (5 / 18)

akce_2521715

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (6 / 18)

akce_2521716

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (7 / 18)

akce_2521717

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (8 / 18)

akce_2521718

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (9 / 18)

akce_2521719

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (10 / 18)

akce_2521720

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (11 / 18)

akce_2521721

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (12 / 18)

akce_2521722

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (13 / 18)

akce_2521723

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (14 / 18)

akce_2521724

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (15 / 18)

akce_2521725

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (16 / 18)

akce_2521726

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (17 / 18)

akce_2521727

04.04.2018 - 13. schůze Senátu (18 / 18)

akce_2521710_thumb
akce_2521711_thumb
akce_2521712_thumb
akce_2521713_thumb
akce_2521714_thumb
akce_2521715_thumb
akce_2521716_thumb
akce_2521717_thumb
akce_2521718_thumb
akce_2521719_thumb
akce_2521720_thumb
akce_2521721_thumb
akce_2521722_thumb
akce_2521723_thumb
akce_2521724_thumb
akce_2521725_thumb
akce_2521726_thumb
akce_2521727_thumb

V úvodu 13. schůze Senátu věnovali senátoři tichou vzpomínku senátorovi Janu Hajdovi, který před nedávnem zemřel. Na tuto vzpomínku navázal i první bod jednán, v němž byl potvrzen ve funkci předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad.
Na programu 13 schůze byl pouze jeden návrh zákona - tím byla novela volebního zákona, ke které přijali senátoři krátký, leč významný pozměňovací návrh, jímž se snaží odstranit pravidelné změny volebních obvodů. Tento návrh je již v Poslanecké sněmovně, která se musí rozhodnout, zda změnu navrhovanou Senátem schválí, či zda ji odmítne. V případě odmítnutí by pak novela volebního zákona skončila, neboť se jedná o zákon, k němuž je dle Ústavy třeba souhlasu obou komor Parlamentu.
Vzhledem k tomu, že práci Senátu limituje činnost Poslanecké sněmovny, která od posledních voleb zatím ještě plně nepracuje, byla tato schůze zaměřena především na projednání mezinárodních smluv a evropských tisků. Senátoři se dlouze věnovali například Akčnímu plánu EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů či Balíčku k oběhovému hospodářství. V rámci prvního dne senátoři rovněž projednali informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23. března 2018. Rovněž byl zvolen nový člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kterým se stal pan Martin Palouš. Tato Rada však není bohužel stále kompletní, neboť Senát stále očekává návrh kandidáta od prezidenta republiky, který by měl nahradit paní Naděždu Kavalírovou.
Druhý den jednání pak senátoři odmítli návrh senátního návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a v prvním čtení přikázali senátní návrh novely energetického zákona a novelu volebního zákona. V závěru schůze pak Senát vzal na vědomí Zprávu o peticích, vyslechl si informaci svých komisí o jejich činnosti a přijal usnesení o pomoci krajanské komunitě ve Venezuele.