17.10.2018 - 18. schůze Senátu

akce_2526268

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (1 / 19)

akce_2526269

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (2 / 19)

akce_2526270

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (3 / 19)

akce_2526271

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (4 / 19)

akce_2526272

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (5 / 19)

akce_2526273

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (6 / 19)

akce_2526274

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (7 / 19)

akce_2526275

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (8 / 19)

akce_2526276

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (9 / 19)

akce_2526277

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (10 / 19)

akce_2526278

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (11 / 19)

akce_2526279

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (12 / 19)

akce_2526280

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (13 / 19)

akce_2526281

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (14 / 19)

akce_2526282

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (15 / 19)

akce_2526283

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (16 / 19)

akce_2526284

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (17 / 19)

akce_2526285

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (18 / 19)

akce_2526286

17.10.2018 - 18. schůze Senátu (19 / 19)

akce_2526268_thumb
akce_2526269_thumb
akce_2526270_thumb
akce_2526271_thumb
akce_2526272_thumb
akce_2526273_thumb
akce_2526274_thumb
akce_2526275_thumb
akce_2526276_thumb
akce_2526277_thumb
akce_2526278_thumb
akce_2526279_thumb
akce_2526280_thumb
akce_2526281_thumb
akce_2526282_thumb
akce_2526283_thumb
akce_2526284_thumb
akce_2526285_thumb
akce_2526286_thumb

18. schůzi Senátu zahájili senátoři projednáním informace vlády o jednání Evropské Rady, kterou vzali na vědomí. Dále v průběhu schůze projednali a dali souhlas k ratifikaci u devíti mezinárodních smluv, například s Protokolem o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova či Změnou příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Jako na každé schůzi se senátoři věnovali i evropské legislativa, když přijali usnesení ke čtyřiadvaceti evropským tiskům. Za zmínku stojí určitě Stanovení víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace nebo Balíček ke Společné zemědělské politice 2021 – 2027.
Senátoři projednali i dvě petice. Jednalo se o Petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání a Petici na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město – Břeclav. Senátoři vyslechli názory petentů i argumenty stran dotčených a po diskuzi k oběma přijal usnesení, která se snaží řešit reagovat na petentů.
Jelikož byla tato schůze poslední schůzí v 11. funkčním období, vyslechli si senátoři v jejím závěru informaci stálých komisí Senátu a delegací Senátu o jejich činnosti v uplynulém období. Vyvrcholením pak byla zpráva předsedy Senátu Milana Štěcha, který ve svém vystoupení shrnul vše podstatné z toho, co se za poslední funkční období v Senátu událo.