22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni"

akce_2459735

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (1 / 9)

akce_2459736

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (2 / 9)

akce_2459737

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (3 / 9)

akce_2459738

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (4 / 9)

akce_2459739

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (5 / 9)

akce_2459740

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (6 / 9)

akce_2459741

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (7 / 9)

akce_2459742

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (8 / 9)

akce_2459743

22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (9 / 9)

akce_2459735_thumb
akce_2459736_thumb
akce_2459737_thumb
akce_2459738_thumb
akce_2459739_thumb
akce_2459740_thumb
akce_2459741_thumb
akce_2459742_thumb
akce_2459743_thumb

V Zaháňském salonku se jednalo o budoucnosti Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Diskusi inicioval místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Marcel Chládek. Jednání se zúčastnili předsedkyně Akreditační komise ČR prof. PhDr. V. Dvořáková, CSc., rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. I. Mauritzová, Ph.D., děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. JUDr. J. Pauly, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. A. Gerloch, CSc., náměstek min. školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a další. Účastníci jednání vysoce ocenili svolání možnosti diskuse a zaměřili se na hledání takového řešení vzniklé situace, které bude dostatečně zohledňovat skutečnost, že na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni nyní studuje na 1800 studentů. Jedna z navrhovaných variant řešení předpokládá, že by stávající studenti mohli dokončit své studium na k tomu účelu nově ustaveném Vysokoškolském ústavu UK v Praze. Podle dalšího návrhu by studenti dostudovali na právnických fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Jiný navrhovaný způsob řešení spočívá v tom, že Právnickou fakultu ZČU v Plzni převezme do své správy Univerzita Karlova v Praze. Přítomní se shodli na tom, že diskuse všech zainteresovaných stran musí intenzivně pokračovat. „Budu velice rád, pokud se jednání dále povede v Senátu, který může poskytnout neutrální půdu k nalezení toho nejpřijatelnějšího řešení,“ zdůraznil senátor M. Chládek. Tuto nabídku účastníci jednání přivítali.