27.09.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti.

akce_2518499

Vlastimil DVOŘÁK při podpisu pamětní knihy Senátu. (1 / 43)

akce_2518468

Vlastimil DVOŘÁK přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (2 / 43)

akce_2518480

Slavnostní předávání Stříbrných pamětních medailí v Hlavním sále Valdštejnského paláce. (3 / 43)

akce_2518482

Slavnostní předávání Stříbrných pamětních medailí v Hlavním sále Valdštejnského paláce. (4 / 43)

akce_2518483

Slavnostní předávání Stříbrných pamětních medailí v Hlavním sále Valdštejnského paláce. (5 / 43)

akce_2518503

Představitelé horní komory při Slavnostním udílení Stříbrných pamětních medailí Senátu (zleva): místopředseda Senátu Jiří Šesták, místopředseda Ivo Bárek a předseda Senátu Milan Štěch. (6 / 43)

akce_2518462

Předseda Senátu Milan Štěch při úvodním projevu na Slavnostním předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu. (7 / 43)

akce_2518501

Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc. při závěrečném projevu. (8 / 43)

akce_2518502

Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc. při závěrečném projevu. (9 / 43)

akce_2518466

Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc. přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (10 / 43)

akce_2518494

Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc. podepisující pamětní knihu Senátu. (11 / 43)

akce_2518486

Prof. PhDr. Josef JAŘAB, CSc. při podpisu pamětní knihy Senátu. (12 / 43)

akce_2518470

Prof. PhDr. Josef JAŘAB přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (13 / 43)

akce_2518479

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. při přebírání Stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Milana Štěcha. (14 / 43)

akce_2518487

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. při podpisu pamětní knihy Senátu. (15 / 43)

akce_2518465

Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (16 / 43)

akce_2518497

Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc. při podpisu pamětní knihy Senátu. (17 / 43)

akce_2518485

Prof. MUDr. Jitka ABRAHÁMOVÁ, DrSc. podepisující pamětní knihu v Senátu. (18 / 43)

akce_2518464

Prof. MUDr. Jitka ABRAHÁMOVÁ přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (19 / 43)

akce_2518500

Prof. MUDr. Jiří FOREJT, DrSc. přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (20 / 43)

akce_2518488

Prof. MUDr. Jiří FOREJT, DrSc. podepisující pamětní knihu ve Valdštejnském paláci. (21 / 43)

akce_2518467

Ondřej Dvořák přebírající Stříbrnou pamětní medaili Senátu za svého otce prof. MUDr. Josef DVOŘÁKA, DrSc. od předsedy Senátu Milana Štěcha. (22 / 43)

akce_2518481

Ocenění (zleva): Prof. MUDr. Jitka ABRAHÁMOVÁ, DrSc., Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA, Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc., Ondřej Dvořák (přebírající ocenění za otce Prof. MUDr. Josef DVOŘÁK, DrSc.) a Vlastimil DVOŘÁK. (23 / 43)

akce_2518504

Oceněné osobnosti v Audienční síni Valdštejnského paláce (zleva): ak. soch. Zdeněk KOLÁŘSKÝ, Dvořák Ondřej (převzal za svého otce prof. MUDr. Josef DVOŘÁKA, DrSc.), prof. PhDr. Josef JAŘAB, CSc., prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc., Květoslava JERIOVÁ-PECKOVÁ, čet. Josef ŠVARC, prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA, prof. MUDr. Jitka ABRAHÁMOVÁ, DrSc. členové vedení Senátu místopředseda Ivo Bárek, předseda Senátu Milan Štěch a místopředseda Senátu Jiří Šesták, Vlastimil DVOŘÁK, Ing. Jan PROCHÁZKA, Ph.D., Helena Nekulová (převzala za Jana RYBÁŘE SJ), Hana Synková (převzala za prom. ped. Františka SYNKA), Ing. Jan HAVELKA, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,Prof. MUDr. Jiří FOREJT, DrSc., Ing. Antonín MACHALA. (24 / 43)

akce_2518496

Květoslava JERIOVÁ-PECKOVÁ při podpisu pamětní knihy Senátu. (25 / 43)

akce_2518474

Květoslava JERIOVÁ-PECKOVÁ přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (26 / 43)

akce_2518495

Ing. Jan PROCHÁZKA, Ph.D. při podpisu pamětní knihy Senátu. (27 / 43)

akce_2518475

Ing. Jan PROCHÁZKA, Ph.D. přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (28 / 43)

akce_2518469

Ing. Jan HAVELKA přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (29 / 43)

akce_2518493

Ing. Jan HAVELKA podepisující pamětní knihu Senátu. (30 / 43)

akce_2518489

Ing. Antonín MACHALA při podpisu pamětní knihy v Senátu. (31 / 43)

akce_2518472

Ing. Antonín MACHALA přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (32 / 43)

akce_2518473

Ing. Antonín MACHALA přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (33 / 43)

akce_2518463

Hudební vystoupení Tria Clavia při Slavnostním předávání Stříbrných pamětních medailí v Senátu. (34 / 43)

akce_2518492

Helena Nekulová, která převzala ocenění za Jana RYBÁŘE SJ, při podpisu pamětní knihy v Senátu. (35 / 43)

akce_2518476

Helena Nekulová přebírající Stříbrnou pamětní medaili za Jana RYBÁŘE SJ od předsedy Senátu Milana Štěcha. (36 / 43)

akce_2518491

Hana Synková, která převzala ocenění za prom. ped. Františka SYNKA, při podpisu pamětní knihy ve Valdštejnském paláci. (37 / 43)

akce_2518477

Hana Synková přebírající Stříbrnou pamětní medaili za prom. ped. Františka SYNKA od předsedy Senátu Milana Štěcha. (38 / 43)

akce_2518490

Dvořák Ondřej, který převzal Stříbrnou pamětní medaili Senátu za svého otce prof. MUDr. Josef DVOŘÁKA, DrSc., při podpisu pamětní knihy v Senátu. (39 / 43)

akce_2518478

Čet. Josef ŠVARC při přebírání Stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Milana Štěcha. (40 / 43)

akce_2518484

Čet. Josef ŠVARC při podpisu pamětní knihy ve Valdštejnském paláci. (41 / 43)

akce_2518498

Ak. soch. Zdeněk KOLÁŘSKÝ při podpisu pamětní knihy Senátu. (42 / 43)

akce_2518471

Ak. soch. Zdeněk KOLÁŘSKÝ přebírající Stříbrnou pamětní medaili od předsedy Senátu Milana Štěcha. (43 / 43)

akce_2518499_thumb
akce_2518468_thumb
akce_2518480_thumb
akce_2518482_thumb
akce_2518483_thumb
akce_2518503_thumb
akce_2518462_thumb
akce_2518501_thumb
akce_2518502_thumb
akce_2518466_thumb
akce_2518494_thumb
akce_2518486_thumb
akce_2518470_thumb
akce_2518479_thumb
akce_2518487_thumb
akce_2518465_thumb
akce_2518497_thumb
akce_2518485_thumb
akce_2518464_thumb
akce_2518500_thumb
akce_2518488_thumb
akce_2518467_thumb
akce_2518481_thumb
akce_2518504_thumb
akce_2518496_thumb
akce_2518474_thumb
akce_2518495_thumb
akce_2518475_thumb
akce_2518469_thumb
akce_2518493_thumb
akce_2518489_thumb
akce_2518472_thumb
akce_2518473_thumb
akce_2518463_thumb
akce_2518492_thumb
akce_2518476_thumb
akce_2518491_thumb
akce_2518477_thumb
akce_2518490_thumb
akce_2518478_thumb
akce_2518484_thumb
akce_2518498_thumb
akce_2518471_thumb

Letos pošesté se v Senátu konalo předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu. Z rukou předsedy horní komory Milana Štěcha toto ocenění převzalo 16 osobností vynikajících na poli vědy, kultury, sportu nebo dalších oblastí společenského života. Na výběru se podíleli senátoři a také jejich prostřednictvím občané z jednotlivých regionů. Mezi oceněnými byl také historik Petr Čornej, který ve svém projevu v Senátu označil medaili jako ocenění celoživotní práce a postojů vybraných osobností. Ceremoniál odvysílala Česká televize ve čtvrtek 28. září po 17. hodině na ČT24.

Seznam oceněných:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. – převezme syn pan Ondřej Dvořák
Vlastimil Dvořák
Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Ing. Jan Havelka
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
ak. soch. Zdeněk Kolářský
Ing. Antonín Machala
Květoslava Jeriová-Pecková
Ing. Jan Procházka, PhD.
Jan Rybář SJ – převezme Mgr. Helena Nekulová
prom. ped. František Synek – převezme vnučka paní Hana Synková
čet. Josef Švarc
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.