12.12.2018 - 3. schůze Senátu

akce_2527793

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (1 / 18)

akce_2527794

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (2 / 18)

akce_2527795

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (3 / 18)

akce_2527796

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (4 / 18)

akce_2527797

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (5 / 18)

akce_2527798

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (6 / 18)

akce_2527799

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (7 / 18)

akce_2527800

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (8 / 18)

akce_2527801

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (9 / 18)

akce_2527802

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (10 / 18)

akce_2527803

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (11 / 18)

akce_2527804

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (12 / 18)

akce_2527805

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (13 / 18)

akce_2527806

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (14 / 18)

akce_2527807

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (15 / 18)

akce_2527808

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (16 / 18)

akce_2527809

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (17 / 18)

akce_2527810

12.12.2018 - 3. schůze Senátu (18 / 18)

akce_2527793_thumb
akce_2527794_thumb
akce_2527795_thumb
akce_2527796_thumb
akce_2527797_thumb
akce_2527798_thumb
akce_2527799_thumb
akce_2527800_thumb
akce_2527801_thumb
akce_2527802_thumb
akce_2527803_thumb
akce_2527804_thumb
akce_2527805_thumb
akce_2527806_thumb
akce_2527807_thumb
akce_2527808_thumb
akce_2527809_thumb
akce_2527810_thumb

Na programu 3. schůze Senátu byly čtyři body. Senátoři nejprve vzali na vědomí informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala v říjnu. Následně vzali na vědomí informaci o výsledcích mimořádné Evropské rady k brexitu. Poté projednali informaci vlády k o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se uskuteční 13. a 14. prosince. Posledním bodem jednání byla novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Navržená novela má tedy, ve stručnosti řečeno, za cíl trvale zafixovat aktuálně dosaženou relaci platové základny představitele státní moci k průměrné měsíční mzdě v nepodnikatelské sféře (tedy 2,5násobek). Senátoři po krátké rozpravě nakonec nepřijali k návrhu zákona žádné usnesení a tak u něj uplyne marná lhůta – po uplynutí 30-ti denní lhůty na Senát na něj bude nahlíženo, jako kdyby Senát zákon schválil.