19.04.2017 - 6. schůze Senátu

akce_2514952

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (1 / 18)

akce_2514953

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (2 / 18)

akce_2514954

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (3 / 18)

akce_2514956

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (4 / 18)

akce_2514957

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (5 / 18)

akce_2514958

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (6 / 18)

akce_2514959

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (7 / 18)

akce_2514960

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (8 / 18)

akce_2514961

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (9 / 18)

akce_2514962

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (10 / 18)

akce_2514963

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (11 / 18)

akce_2514964

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (12 / 18)

akce_2514965

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (13 / 18)

akce_2514966

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (14 / 18)

akce_2514967

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (15 / 18)

akce_2514968

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (16 / 18)

akce_2514969

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (17 / 18)

akce_2514970

19.04.2017 - 6. schůze Senátu (18 / 18)

akce_2514952_thumb
akce_2514953_thumb
akce_2514954_thumb
akce_2514956_thumb
akce_2514957_thumb
akce_2514958_thumb
akce_2514959_thumb
akce_2514960_thumb
akce_2514961_thumb
akce_2514962_thumb
akce_2514963_thumb
akce_2514964_thumb
akce_2514965_thumb
akce_2514966_thumb
akce_2514967_thumb
akce_2514968_thumb
akce_2514969_thumb
akce_2514970_thumb

Během dopoledního jednání prvního dne schůze Senátu schválili senátoři tři novelu zákona o nemocenském pojištění, návrh zákona o zahraniční službě a původně senátní novelu zákona o státní službě. Senátoři rovněž vzali na vědomí Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků a informace o již uskutečněných a budoucích zasedání Evropské Rady. Součástí jednání bylo i projednání evropských dokumentů, nejprve senátoři dali předběžný souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva, poté přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování a k návrhu směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty.
Odpolední jednání věnovali senátoři projednání návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ke kterému přijali pozměňovací návrhy. Protože se nepodařilo dodržet časový rámec pro jednání, prodloužili si senátoři ve středu čas určený pro jednání a hlasování a schválili novelu zákona o obalech, novelu zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv (Pařížská dohoda, Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu a Dodatkový protokol k této úmluvě, Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány). A pokračovali v projednání evropských dokumentu, kdy opět schválili doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k novele nařízení o ochraně před dumpingovým dovozem, k návrhu nařízení o respektování soukromého života, směrnici o energetické účinnosti, balíčku pro obnovitelné zdroje a správa energetické unie a balíčku pro trh s elektřinou.
V průběhu dne pak dvakrát senátoři rozhodovali o návrhu prezidenta republiky, který do funkce členky Rady ústavu pro studium totalitních režimů navrhl paní Lenku Procházkovou. Ani v jednom případě se senátoři s návrhem pana prezidenta neztotožnili, nová volba se uskuteční na některé z příštích schůzí poté, co prezident předloží nový návrh.
Čtvereční jednání zahájili senátoři projednáním zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který schválili. Poté přijali doporučující usnesení k Petici za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole. Následoval blok poslaneckých návrhů zákonů, ve kterém senátoři schválili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a nepřijali usnesení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. K novele zákona o pozemních komunikacích, zákon tak bude po uplynutí 30- ti denní lhůty pro Senát považován za schválený. V samém závěru pak senátoři schválili ve 2. čtení senátní návrh zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění občanský soudní řád a přijali usnesení k poskytnutí pomoci krajanům ze Srbska.