11.10.2017 - 10. schůze Senátu

akce_2518701

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (1 / 41)

akce_2518702

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (2 / 41)

akce_2518703

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (3 / 41)

akce_2518704

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (4 / 41)

akce_2518705

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (5 / 41)

akce_2518706

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (6 / 41)

akce_2518707

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (7 / 41)

akce_2518708

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (8 / 41)

akce_2518709

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (9 / 41)

akce_2518710

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (10 / 41)

akce_2518711

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (11 / 41)

akce_2518712

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (12 / 41)

akce_2518713

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (13 / 41)

akce_2518714

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (14 / 41)

akce_2518715

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (15 / 41)

akce_2518716

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (16 / 41)

akce_2518759

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (17 / 41)

akce_2518760

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (18 / 41)

akce_2518761

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (19 / 41)

akce_2518762

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (20 / 41)

akce_2518763

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (21 / 41)

akce_2518764

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (22 / 41)

akce_2518765

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (23 / 41)

akce_2518766

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (24 / 41)

akce_2518773

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (25 / 41)

akce_2518774

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (26 / 41)

akce_2518775

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (27 / 41)

akce_2518776

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (28 / 41)

akce_2518777

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (29 / 41)

akce_2518778

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (30 / 41)

akce_2518779

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (31 / 41)

akce_2518780

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (32 / 41)

akce_2518781

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (33 / 41)

akce_2518782

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (34 / 41)

akce_2518783

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (35 / 41)

akce_2518784

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (36 / 41)

akce_2518785

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (37 / 41)

akce_2518786

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (38 / 41)

akce_2518787

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (39 / 41)

akce_2518788

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (40 / 41)

akce_2518789

11.10.2017 - 10. schůze Senátu (41 / 41)

akce_2518701_thumb
akce_2518702_thumb
akce_2518703_thumb
akce_2518704_thumb
akce_2518705_thumb
akce_2518706_thumb
akce_2518707_thumb
akce_2518708_thumb
akce_2518709_thumb
akce_2518710_thumb
akce_2518711_thumb
akce_2518712_thumb
akce_2518713_thumb
akce_2518714_thumb
akce_2518715_thumb
akce_2518716_thumb
akce_2518759_thumb
akce_2518760_thumb
akce_2518761_thumb
akce_2518762_thumb
akce_2518763_thumb
akce_2518764_thumb
akce_2518765_thumb
akce_2518766_thumb
akce_2518773_thumb
akce_2518774_thumb
akce_2518775_thumb
akce_2518776_thumb
akce_2518777_thumb
akce_2518778_thumb
akce_2518779_thumb
akce_2518780_thumb
akce_2518781_thumb
akce_2518782_thumb
akce_2518783_thumb
akce_2518784_thumb
akce_2518785_thumb
akce_2518786_thumb
akce_2518787_thumb
akce_2518788_thumb
akce_2518789_thumb

Jednání 10. schůze Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři, a Opčnímu protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k návrhu nařízení EP a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V bloku ministra financí nejprve schválili senátoři dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Vzápětí nepřijali usnesení k zákonu o rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl schválen. Ve zbytku dopoledního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o rovném zacházení, dali souhlas k ratifikaci Prozatímních dohod o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou a Pobřežím Slonoviny. Dále přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k povinné automatické výměně informací v oblasti daní, k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU, k diskusnímu dokumentu o prohlubování hospodářské a měnové unie a vzali na vědomí informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017. V samém závěru dopoledního jednání senátoři zvolili Richarda Hindlse kandidátem Senátu na člena Národní rozpočtové rady.
Odpolední jednání zahájili senátoři zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016, se kterou seznámil senátory guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Poté senátoři schválili novelu zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, a novelu zákona o zdravotnických prostředcích. Následně se Senát věnoval projednání evropských dokumentů (Balíček dokumentů ke vzdělávání, Dopravní Balíček k sociálním aspektům v silniční dopravě a Dopravní Balíček k výběru mýtného), k nimž přijal doporučení Výboru pro Evropskou Unii. V závěru středečního jednání senátoři projednali informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR. K tomuto bodu se vedla poměrně dlouhá a bouřlivá rozprava. V přijatém usnesení pak vyzvali ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí, aby lépe koordinovali činnost svých ministerstev za účelem maximálního využití nerostného bohatství ČR a zároveň vyzvali vládu, aby neodkladně uvedla do souladu nařízení vlády o sazbách úhrady se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Čtvrteční jednání zahájil Senát zamítnutím novely zákona o Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Senátoři vytýkali této novele zejména to, že v řadě případů narušuje principy ústavního pořádku. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti k evropskému obrannému průmyslu a fondu a Diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany. Dalším bodem v pořadí pak bylo projednání Stanoviska Senátu k projevu prezidenta republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017. Svým usnesením, které senátoři k tomuto bodu přijali, nesouhlasí s výroky prezidenta ohledně ruské anexe Krymu a připomínají, že Krym je nadále součástí Ukrajiny a jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese, a nemá oporu v mezinárodním právu. V samotném závěru pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrhy zákonů. Jmenovitě se jedná o novelu zákona o EET, novelu zákona o léčivech a novelu zákona o odpovědnosti za přestupky.