20.06.2018 - Pracovní snídaně pořádaná pro velvyslance Francie v ČR J.E. pana Rolanda Galharague předsedou Výboru pro záležitosti EU panem Václavem Hamplem

Šipka doleva 20.06.2018 - Pracovní snídaně pořádaná pro velvyslance Francie v ČR J.E. pana Rolanda Galharague předsedou Výboru pro záležitosti EU panem Václavem Hamplem Šipka doprava

(1/8)

akce_22807_1 akce_22807_2 akce_22807_3 akce_22807_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8