06.12.2017 - 11. schůze Senátu

akce_2520006

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (1 / 21)

akce_2520007

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (2 / 21)

akce_2520008

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (3 / 21)

akce_2520009

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (4 / 21)

akce_2520010

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (5 / 21)

akce_2520011

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (6 / 21)

akce_2520012

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (7 / 21)

akce_2520013

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (8 / 21)

akce_2520014

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (9 / 21)

akce_2520015

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (10 / 21)

akce_2520016

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (11 / 21)

akce_2520017

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (12 / 21)

akce_2520018

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (13 / 21)

akce_2520019

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (14 / 21)

akce_2520020

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (15 / 21)

akce_2520021

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (16 / 21)

akce_2520022

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (17 / 21)

akce_2520023

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (18 / 21)

akce_2520024

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (19 / 21)

akce_2520025

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (20 / 21)

akce_2520026

06.12.2017 - 11. schůze Senátu (21 / 21)

akce_2520006_thumb
akce_2520007_thumb
akce_2520008_thumb
akce_2520009_thumb
akce_2520010_thumb
akce_2520011_thumb
akce_2520012_thumb
akce_2520013_thumb
akce_2520014_thumb
akce_2520015_thumb
akce_2520016_thumb
akce_2520017_thumb
akce_2520018_thumb
akce_2520019_thumb
akce_2520020_thumb
akce_2520021_thumb
akce_2520022_thumb
akce_2520023_thumb
akce_2520024_thumb
akce_2520025_thumb
akce_2520026_thumb

11. schůzi Senátu zahájil se svým blokem premiér Bohuslav Sobotka. Senátoři nejprve přijali usnesení k informaci vlády k minulému i nadcházejícímu jednání Evropské Rady. Poté přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Nařízení EP o evropské občanské iniciativě, Nařízení EP o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii a k Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU. V závěru svého vystoupení poděkoval předseda vlády Bohuslav Sobotka senátorům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech. Poté představil senátorům ministr průmyslu Jiří Havlíček tři evropské materiály – Nařízení EP, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie a Nařízení EP, kterým se mění nařízení (EU), pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. I Jiří Havlíček se rozloučil se senátory a poděkoval za spolupráci v uplynulém období. Senátoři dále vzali na vědomí výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 a schválili senátní návrh zákona, který novelizuje zákon o Ústavním soudu. V závěru dopoledního jednání se věnovali volbě nových členů Rady pro studium totalitních režimů – v 1. kole nebyl nikdo zvolen.
Odpolední jednání zahájil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který senátorům předložil návrh směrnice EP o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání. Po něm vystoupil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík s akčním plánem \"Jedno zdraví\" proti antimikrobiální rezistenci (AMR). K oběma dokumentům přijali senátoři doporučení VEU. Následně se senátoři schválením senátního návrhu, který novelizuje zákon o léčivech, vyjádřili pro odložení používání elektronických receptů. Poté přistoupili senátoři k projednání Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. K této petici přijali usnesení, které pro Senát připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Předposledním bodem odpoledního jednání byla novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, ke které proběhla rozsáhlá a poměrně bouřlivá rozprava. K této novele nakonec senátoři nepřijali žádné usnesení, což se de facto rovná zamítnutí tohoto návrhu zákona. V samotném závěru středečního jednání proběhlo 2. kolo volby nových členů Rady pro studium totalitních režimů. Tentokrát byli senátoři úspěšní a novými členy Rady se stali Karel Černý, Jiří Junek a Jiří Liška.
Jednání ve čtvrtek dopoledne patřilo peticím. Senátoři nejprve projednali petici Za zrušení zákona o evidenci tržeb, k níž přijali usnesení, které pro Senát připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Poté projednali Petice Za změnu tzv. \"Protikuřáckého zákona\", kterou pouze vzali na vědomí.
Odpolední jednání pak už patřilo senátním bodům. Senátoři ve druhém čtení schválili senátní návrhy zákonů – novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o evidenci tržeb. V prvním čtení pak přikázali výborům k projednání tři senátní návrhy zákonů - novelu zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a novelu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Rovněž v prvním čtení pak zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. V závěru jednání pak schválili pravidla hospodaření senátorských klubů a přijali dvě usnesení Senátu. Jedno k uplatňování zákona o střetu zájmů a vyjádření celostátních organizací obcí a měst a druhé k informaci o aktuální situaci v rámci státní podpory sportu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.