26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací"

akce_2456087

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (1 / 11)

akce_2456088

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (2 / 11)

akce_2456089

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (3 / 11)

akce_2456090

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (4 / 11)

akce_2456091

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (5 / 11)

akce_2456092

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (6 / 11)

akce_2456093

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (7 / 11)

akce_2456094

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (8 / 11)

akce_2456095

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (9 / 11)

akce_2456096

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (10 / 11)

akce_2456097

26.05.2011 - Konference "Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací" (11 / 11)

akce_2456087_thumb
akce_2456088_thumb
akce_2456089_thumb
akce_2456090_thumb
akce_2456091_thumb
akce_2456092_thumb
akce_2456093_thumb
akce_2456094_thumb
akce_2456095_thumb
akce_2456096_thumb
akce_2456097_thumb

Předseda Senátu Milan Štěch pořádal ve spolupráci s Evropským hnutím ČR na půdě Senátu mezinárodní konferenci na téma „Perspektivy spolupráce Evropské unie s Ruskou federací“. Úvodní slovo přednesl předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec. Konference se osobně zúčastnil pan S. B. Kiseljov, velvyslanec Ruské federace v ČR, který též přednesl úvodní slovo. Mezi účastníky akce byli místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, předseda Evropského hnutí ČR emeritní senátor Edvard Outrata, předseda Výboru pro záležitosti EU senátor Luděk Sefzig, 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider, významní odborníci České a Slovenské akademie věd a představitelé bankovního a podnikatelského sektoru, kteří se zabývají vztahy s Ruskou federací. Vystupující řečníci se věnovali vztahům Evropy a České republiky a Ruské federace v širokých historických, politických, kulturních a ekonomických souvislostech. Hodnotili pozitivně rozvíjející se kontakty a spolupráci s Ruskou federací ve všech oblastech společného zájmu. V referátech i diskusi se objevila řada témat a oblastí, které mají potenciál pro další spolupráci v různých oblastech. Vícekrát bylo zdůrazněno, že spolupráce EU (a ČR jakožto člena) a Ruské federace přináší výhody oběma stranám.