15.11.2010 - Mezinárodní konference na téma: "Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku"

akce_2454284

15.11.2010 - Mezinárodní konference na téma: "Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku" (1 / 4)

akce_2454285

15.11.2010 - Mezinárodní konference na téma: "Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku" (2 / 4)

akce_2454286

15.11.2010 - Mezinárodní konference na téma: "Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku" (3 / 4)

akce_2454287

15.11.2010 - Mezinárodní konference na téma: "Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku" (4 / 4)

akce_2454284_thumb
akce_2454285_thumb
akce_2454286_thumb
akce_2454287_thumb

Cílem konference ”Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku”, kterou pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, bylo prostřednictvím širokého spektra odborných vystoupení nejen připomenout odkaz díla J. A. Komenského z pohledu historického, ale především naznačit cesty a směry možné praktické realizace jeho inspirujících a stále živých myšlenek v naší současnosti. Zúčastnění by se měli snažit podnítit výměnnou informační interakci, vzájemné setkávání a propagaci v oblasti cestovního ruchu. Obdivovatele a zastánce Komenského by měli přilákat do České republiky z různých zemí Evropy a celého světa prostřednictvím specializované poznávací trasy v rámci plánů cestovních kanceláří. Tento záměr by se stal velkou výzvou pro prezentaci odborných pracovišť a muzeí. Konference byla určena především pro učitele a ředitele škol, zástupce krajských úřadů, představitele kateder společenskovědních předmětů pedagogických a filozofických fakult, cestovních kanceláří, CzechTourismu, Českých center a pro další odborníky v této oblasti.