08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem

akce_2541003

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (1 / 6)

akce_2541004

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (2 / 6)

akce_2541005

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (3 / 6)

akce_2541006

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (4 / 6)

akce_2541007

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (5 / 6)

akce_2541008

08.06.2020 - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Rolanda GALHARAGUA a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR pana Christopha ISRANGA předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem (6 / 6)

akce_2541003_thumb
akce_2541004_thumb
akce_2541005_thumb
akce_2541006_thumb
akce_2541007_thumb
akce_2541008_thumb