16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví"

akce_2526242

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (1 / 9)

akce_2526243

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (2 / 9)

akce_2526244

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (3 / 9)

akce_2526245

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (4 / 9)

akce_2526246

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (5 / 9)

akce_2526247

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (6 / 9)

akce_2526248

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (7 / 9)

akce_2526249

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (8 / 9)

akce_2526250

16.10.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví" (9 / 9)

akce_2526242_thumb
akce_2526243_thumb
akce_2526244_thumb
akce_2526245_thumb
akce_2526246_thumb
akce_2526247_thumb
akce_2526248_thumb
akce_2526249_thumb
akce_2526250_thumb

V úterý 16. října 2018 se konalo veřejné slyšení na téma „Aktuální problémy českého muzejnictví”, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s (AMG). Po úvodních projevech předsedy výboru Zdeňka Papouška a 1. místopředsedkyně AMG Mgr. Ireny Chovančíkové přiblížili zástupci AMG v krátkých vystoupeních zásadní témata, která je potřeba řešit, a to především přípravu systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR, problematiku GDPR v oboru muzejnictví, dopad novely zákona o zbraních a střelivu na činnost muzeí stejně jako otázku oceňování sbírek muzejní povahy. Účastníci veřejného slyšení byli také seznámeni se strategickými cíli AMG, s tematikou muzejních institucí jako součásti systému dalšího vzdělávání v ČR a s problémy při odměňování zaměstnanců v oblasti muzeí a galerií stejně jako s aktuálním stavem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.