23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby

akce_2526504

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (1 / 21)

akce_2526505

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (2 / 21)

akce_2526518

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (3 / 21)

akce_2526519

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (4 / 21)

akce_2526520

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (5 / 21)

akce_2526521

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (6 / 21)

akce_2526522

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (7 / 21)

akce_2526523

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (8 / 21)

akce_2526524

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (9 / 21)

akce_2526525

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (10 / 21)

akce_2526526

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (11 / 21)

akce_2526527

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (12 / 21)

akce_2526528

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (13 / 21)

akce_2526534

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (14 / 21)

akce_2526591

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (15 / 21)

akce_2526592

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (16 / 21)

akce_2526593

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (17 / 21)

akce_2526594

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (18 / 21)

akce_2526595

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (19 / 21)

akce_2526596

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (20 / 21)

akce_2526597

23.10.2018 - Veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby (21 / 21)

akce_2526504_thumb
akce_2526505_thumb
akce_2526518_thumb
akce_2526519_thumb
akce_2526520_thumb
akce_2526521_thumb
akce_2526522_thumb
akce_2526523_thumb
akce_2526524_thumb
akce_2526525_thumb
akce_2526526_thumb
akce_2526527_thumb
akce_2526528_thumb
akce_2526534_thumb
akce_2526591_thumb
akce_2526592_thumb
akce_2526593_thumb
akce_2526594_thumb
akce_2526595_thumb
akce_2526596_thumb
akce_2526597_thumb

V úterý uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení k petici „Braňme média veřejné služby”. Slyšení zahájil a moderoval senátor Jiří Oberfalzer. Zástupci petentů představili petici a vyjádřili své obavy a znepokojení nad tím, jak silným tlakům jsou v současnosti media veřejné služby vystavena a vyzývají k ochraně jejich nezávislého postavení. Na slyšení byly diskutovány otázky ekonomické nezávislosti médií veřejné služby, nastavení veřejné kontroly, vládní záměry v legislativě médií veřejné služby a své poznatky a zkušenosti představili také generální ředitelé ČT a ČRo. Vzhledem k počtu podporovatelů petice je zřejmé, že veřejnost není k situaci médií veřejné služby lhostejná, ale na význam veřejnoprávních médií je třeba trvale upozorňovat, zdůrazňovat význam ochrany jejich nezávislosti a k tomu je třeba úsilí a součinnosti všech struktur společnosti. Zazněly zde názory, že je třeba změnit současný legislativní stav, nicméně by se mělo postupovat velmi uvážlivě a nejdříve by měla na toto téma proběhnout veřejná diskuze, která by pomohla přesně definovat, čím by media veřejné služby měla být, kdo bude jejich uživatelem, jakým způsobem má fungovat přehledné financování, jak nastavit efektivní systém kontroly atd.