18.07.2018 - 16. schůze Senátu

akce_2524312

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (1 / 32)

akce_2524313

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (2 / 32)

akce_2524314

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (3 / 32)

akce_2524315

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (4 / 32)

akce_2524316

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (5 / 32)

akce_2524317

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (6 / 32)

akce_2524318

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (7 / 32)

akce_2524319

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (8 / 32)

akce_2524320

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (9 / 32)

akce_2524321

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (10 / 32)

akce_2524322

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (11 / 32)

akce_2524323

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (12 / 32)

akce_2524324

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (13 / 32)

akce_2524325

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (14 / 32)

akce_2524326

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (15 / 32)

akce_2524327

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (16 / 32)

akce_2524328

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (17 / 32)

akce_2524329

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (18 / 32)

akce_2524330

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (19 / 32)

akce_2524331

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (20 / 32)

akce_2524332

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (21 / 32)

akce_2524333

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (22 / 32)

akce_2524334

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (23 / 32)

akce_2524335

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (24 / 32)

akce_2524336

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (25 / 32)

akce_2524337

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (26 / 32)

akce_2524338

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (27 / 32)

akce_2524339

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (28 / 32)

akce_2524340

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (29 / 32)

akce_2524341

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (30 / 32)

akce_2524342

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (31 / 32)

akce_2524343

18.07.2018 - 16. schůze Senátu (32 / 32)

akce_2524312_thumb
akce_2524313_thumb
akce_2524314_thumb
akce_2524315_thumb
akce_2524316_thumb
akce_2524317_thumb
akce_2524318_thumb
akce_2524319_thumb
akce_2524320_thumb
akce_2524321_thumb
akce_2524322_thumb
akce_2524323_thumb
akce_2524324_thumb
akce_2524325_thumb
akce_2524326_thumb
akce_2524327_thumb
akce_2524328_thumb
akce_2524329_thumb
akce_2524330_thumb
akce_2524331_thumb
akce_2524332_thumb
akce_2524333_thumb
akce_2524334_thumb
akce_2524335_thumb
akce_2524336_thumb
akce_2524337_thumb
akce_2524338_thumb
akce_2524339_thumb
akce_2524340_thumb
akce_2524341_thumb
akce_2524342_thumb
akce_2524343_thumb

16 schůze Senátu patřila mezi ty obsáhlejší, senátoři na ní projednali celkem 49 bodů, z toho 17 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou k dalšímu projednání. Hned v úvodu schůze složil slib senátora nový člen Senátu Tomáš Goláň. Následně mu bylo vyhrazeno místo v Jednacím sále a byl zařazen do Hospodářského výboru. Senát má nyní 80 členů, plný počet 81 senátorů bude naplněn po řádných volbách v říjnu tohoto roku.
Ze 17 návrhů zákonů jich senátoři čtrnáct schválili, k jednomu zákonu nepřijali žádné usnesení (Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění), jedním návrhem zákona se nezabývali (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění). K jednomu návrhu zákona (Zákon o důchodovém pojištění) přijali pozměňovací návrhy. V prvním čtení senátoři pak přikázali návrh senátního návrhu zákona o státním občanství České republiky a ve druhém čtení novelu energetického zákona.
Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, projednávání Fiskálního paktu pak odročili do jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Senátoři se dále věnovali evropským směrnicím a nařízením, když na doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie přijali usnesení ke dvanácti evropským materiálům.
V průběhu schůze Senátu vzali senátoři na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 z pera Nejvyššího kontrolního úřadu a Souhrnnou zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Klasickým bodem bylo i schválení návrhů na státní vyznamenání.
Protože ani tentokrát nedorazil v zákonném stanoveném termínu návrh prezidenta republiky na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, byli senátoři nuceni tento bod z pořadu schůze vyřadit.