03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory"

akce_2525883

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (1 / 6)

akce_2525884

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (2 / 6)

akce_2525885

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (3 / 6)

akce_2525886

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (4 / 6)

akce_2525887

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (5 / 6)

akce_2525888

03.10.2018 - Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory" (6 / 6)

akce_2525883_thumb
akce_2525884_thumb
akce_2525885_thumb
akce_2525886_thumb
akce_2525887_thumb
akce_2525888_thumb

Ve středu pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice seminář „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“. Seminář zahájila senátorka Jaromíra Vítková, k diskuzi byli přizváni zástupci MŠMT, ČŠI, zástupci škol a další odborníci na vzdělávání. Přítomní se shodli na tom, že učitelé dostatečně nepodporují zájem dětí o technické vědy, nevěnují mu dost času nebo to dělají nezajímavým způsobem. Ke změně by je měly motivovat vyšší platy a příklady škol, kde fungují úspěšné projekty na podporu technického vzdělávání. Mohly by k tomu přispět i úpravy obsahů vzdělávání v tzv. rámcových vzdělávacích programech. Nyní je připravuje Národní ústav pro vzdělávání a hotovy by měly být do roku 2020. Školy by pak měly mít povinnost více se zaměřovat i na technické vzdělávání.