13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti"

akce_2523683

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (1 / 13)

akce_2523684

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (2 / 13)

akce_2523685

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (3 / 13)

akce_2523686

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (4 / 13)

akce_2523687

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (5 / 13)

akce_2523688

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (6 / 13)

akce_2523689

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (7 / 13)

akce_2523690

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (8 / 13)

akce_2523691

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (9 / 13)

akce_2523692

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (10 / 13)

akce_2523693

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (11 / 13)

akce_2523694

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (12 / 13)

akce_2523695

13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" (13 / 13)

akce_2523683_thumb
akce_2523684_thumb
akce_2523685_thumb
akce_2523686_thumb
akce_2523687_thumb
akce_2523688_thumb
akce_2523689_thumb
akce_2523690_thumb
akce_2523691_thumb
akce_2523692_thumb
akce_2523693_thumb
akce_2523694_thumb
akce_2523695_thumb

Dne 13. června 2018 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Českou rostlinolékařskou společností vyhlášení projektu „Rostlinolékařství – profese budoucnosti“. Cílem akce bylo nejen prezentovat uvedenou profesi jako důležitý a významný aspekt v procesu realizace zemědělské produkce jako neopomenutelného fenoména k zabezpečení zdravých surovin pro výrobu bezpečných a kvalitních potravin a krmiv při respektování požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí včetně základních krajinotvorných složek, ale také, a to především, usilovat o zvýšení zájmu mladých lidí o samotné zemědělství. Akce byla formulována jako soutěž, ve které studenti na základě předchozích besed zpracovali témata vyhlášená pro 3 kategorie.
Nejlepší práce byly oceněny. Diplomy výhercům předal senátor Petr Šilar, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, společně se zástupci České rostlinolékařské společnosti. Předání ocenění se dále účastnil pan Petr Born za Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a ředitel odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Zdeněk Trnka.