19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství"

akce_2523814

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (1 / 9)

akce_2523815

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (2 / 9)

akce_2523816

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (3 / 9)

akce_2523817

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (4 / 9)

akce_2523818

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (5 / 9)

akce_2523819

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (6 / 9)

akce_2523820

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (7 / 9)

akce_2523821

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (8 / 9)

akce_2523822

19.06.2018 - Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství" (9 / 9)

akce_2523814_thumb
akce_2523815_thumb
akce_2523816_thumb
akce_2523817_thumb
akce_2523818_thumb
akce_2523819_thumb
akce_2523820_thumb
akce_2523821_thumb
akce_2523822_thumb

V úterý uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Svazu vodního hospodářství ČR seminář na téma: „ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU - HOSPODAŘENÍ S VODOU V SÍDLECH“. Gestorem akce za výbor byl senátor P. Šilar, člen výboru. Cílem semináře bylo navázat na předcházející seminář v listopadu 2017 k aktuálním přístupům adaptace na očekávané dopady změny klimatu v krajině a prezentovat návrhy odborných přístupů pro opatření nezbytná v urbanizovaných územích. Semináře se zúčastnili a k problematice dopadů globální klimatické změny v prostředí aglomerací a měst diskutovali Ing. Vladimír MANA, LL.M., náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. Richard NIKISCHER zastoupil Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ing. Jiří KLÁPŠTĚ, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ing. Martin KUBICA, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR; Ing. Dan JIRÁNEK, zástupce výkonného ředitele, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Oldřich VLASÁK, ředitel, SOVAK ČR; Ing. Jiří VÍTEK, samostatný projektant, jednatel, JV PROJEKT VH s.r.o.; Ing. Petr ŠVEC, ředitel, Národní síť Zdravých měst ČR; Mgr. Petr BIRKLEN, ředitel, EKOTOXA s.r.o.; Prof. RNDr. Pavel DANIHELKA, CSc., expert, Fakulta bezpečnostního inženýrství spolu s Ing. Petr NOVOTNÝ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Doc. Ing. David STRÁNSKÝ, Ph.D., vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT Praha a na závěr Mgr. Michal ŽÁK, Ph.D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav Praha, Katedra fyziky atmosféry MFF UK.