25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD

akce_2522450

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (1 / 8)

akce_2522451

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (2 / 8)

akce_2522452

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (3 / 8)

akce_2522453

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (4 / 8)

akce_2522454

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (5 / 8)

akce_2522455

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (6 / 8)

akce_2522456

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (7 / 8)

akce_2522457

25.04.2018 - Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (8 / 8)

akce_2522450_thumb
akce_2522451_thumb
akce_2522452_thumb
akce_2522453_thumb
akce_2522454_thumb
akce_2522455_thumb
akce_2522456_thumb
akce_2522457_thumb