07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky +

akce_2523511

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (1 / 45)

akce_2523512

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (2 / 45)

akce_2523513

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (3 / 45)

akce_2523514

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (4 / 45)

akce_2523515

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (5 / 45)

akce_2523516

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (6 / 45)

akce_2523517

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (7 / 45)

akce_2523518

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (8 / 45)

akce_2523519

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (9 / 45)

akce_2523520

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (10 / 45)

akce_2523521

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (11 / 45)

akce_2523522

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (12 / 45)

akce_2523523

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (13 / 45)

akce_2523524

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (14 / 45)

akce_2523525

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (15 / 45)

akce_2523526

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (16 / 45)

akce_2523527

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (17 / 45)

akce_2523528

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (18 / 45)

akce_2523529

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (19 / 45)

akce_2523530

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (20 / 45)

akce_2523531

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (21 / 45)

akce_2523532

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (22 / 45)

akce_2523533

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (23 / 45)

akce_2523534

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (24 / 45)

akce_2523535

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (25 / 45)

akce_2523536

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (26 / 45)

akce_2523537

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (27 / 45)

akce_2523538

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (28 / 45)

akce_2523539

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (29 / 45)

akce_2523540

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (30 / 45)

akce_2523541

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (31 / 45)

akce_2523542

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (32 / 45)

akce_2523543

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (33 / 45)

akce_2523544

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (34 / 45)

akce_2523545

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (35 / 45)

akce_2523546

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (36 / 45)

akce_2523547

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (37 / 45)

akce_2523548

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (38 / 45)

akce_2523549

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (39 / 45)

akce_2523550

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (40 / 45)

akce_2523551

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (41 / 45)

akce_2523552

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (42 / 45)

akce_2523553

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (43 / 45)

akce_2523554

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (44 / 45)

akce_2523555

07.06.2018 - Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky + (45 / 45)

akce_2523511_thumb
akce_2523512_thumb
akce_2523513_thumb
akce_2523514_thumb
akce_2523515_thumb
akce_2523516_thumb
akce_2523517_thumb
akce_2523518_thumb
akce_2523519_thumb
akce_2523520_thumb
akce_2523521_thumb
akce_2523522_thumb
akce_2523523_thumb
akce_2523524_thumb
akce_2523525_thumb
akce_2523526_thumb
akce_2523527_thumb
akce_2523528_thumb
akce_2523529_thumb
akce_2523530_thumb
akce_2523531_thumb
akce_2523532_thumb
akce_2523533_thumb
akce_2523534_thumb
akce_2523535_thumb
akce_2523536_thumb
akce_2523537_thumb
akce_2523538_thumb
akce_2523539_thumb
akce_2523540_thumb
akce_2523541_thumb
akce_2523542_thumb
akce_2523543_thumb
akce_2523544_thumb
akce_2523545_thumb
akce_2523546_thumb
akce_2523547_thumb
akce_2523548_thumb
akce_2523549_thumb
akce_2523550_thumb
akce_2523551_thumb
akce_2523552_thumb
akce_2523553_thumb
akce_2523554_thumb
akce_2523555_thumb

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal ve čtvrtek slavnostní předání čestných uznání studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Nejedná se o klasickou maturitní zkoušku, její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení, avšak některé VŠ její výsledky akceptují při přijímacím řízení. Výběrovou dobrovolnou zkoušku z matematiky vyhlásilo MŠMT. Realizací byl pověřen CERMAT a konzultantem je Jednota českých matematiků a fyziků. Letos bylo oceněno 12 studentů, kteří zkoušku splnili na maximální počet bodů. Mezi oceněnými bylo i několik ředitelů škol a učitelů, jejichž žáci byli mezi oceněnými a kteří dlouhodobě výrazně převyšují ostatní kolegy v počtech úspěšných žáků v Matematice+. Čestná uznání předal místopředseda výboru sen. J. Růžička, J. Kubát za Jednotu českých matematiků a fyziků, Jiří Zíka za CERMAT a metodička matematiky CERMAT Eva Řídká.