25.04.2018 - 14. schůze Senátu

akce_2522432

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (1 / 18)

akce_2522433

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (2 / 18)

akce_2522434

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (3 / 18)

akce_2522435

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (4 / 18)

akce_2522436

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (5 / 18)

akce_2522437

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (6 / 18)

akce_2522438

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (7 / 18)

akce_2522439

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (8 / 18)

akce_2522440

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (9 / 18)

akce_2522441

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (10 / 18)

akce_2522442

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (11 / 18)

akce_2522443

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (12 / 18)

akce_2522444

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (13 / 18)

akce_2522445

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (14 / 18)

akce_2522446

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (15 / 18)

akce_2522447

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (16 / 18)

akce_2522448

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (17 / 18)

akce_2522449

25.04.2018 - 14. schůze Senátu (18 / 18)

akce_2522432_thumb
akce_2522433_thumb
akce_2522434_thumb
akce_2522435_thumb
akce_2522436_thumb
akce_2522437_thumb
akce_2522438_thumb
akce_2522439_thumb
akce_2522440_thumb
akce_2522441_thumb
akce_2522442_thumb
akce_2522443_thumb
akce_2522444_thumb
akce_2522445_thumb
akce_2522446_thumb
akce_2522447_thumb
akce_2522448_thumb
akce_2522449_thumb

V úvodu 14. schůze Senátu dali senátoři najevo své rozčarování z postupu vlády, jejíž někteří členové místo práce v Senátu odjeli na návštěvu Severomoravského kraje, tím, že vyřadili body nepřítomných ministrů. Úvod schůze tak patřil bodům ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, který představil senátorům novelu zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti a novelu zákona o hornické činnosti. Oba tyto zákony senátoři schválili. Dále pak senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů a návrhu nařízení, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Poté dali souhlas k Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií a přijali několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že dopolední jednání probíhalo v poměrně rychlém tempu, zvládli senátoři před polední pauzou schválit ve 2. čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách a přikázat výborům k projednání návrh senátní novely zákon o silničním provozu.

Odpolední jednání pak patřilo bodům ministryně financí Aleny Schillerové. Senátoři schválili novelu zákona o ČNB a následně, po poměrně rozsáhlé rozpravě zamítli novelu daňového řádu. Po zákonech následoval blok evropských tisků - balíček k sazbě DPH a režimu pro malé a střední podniky, nařízení k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty, směrnici, která stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech a nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu. Ke všem těmto materiálům přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. V závěru schůze vzali senátoři na vědomí informaci vlády o přípravě Konvergenčního programu a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky.