28.05.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227)

akce_2523257

28.05.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) (1 / 4)

akce_2523260

28.05.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) (2 / 4)

akce_2523261

28.05.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) (3 / 4)

akce_2523262

28.05.2018 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) (4 / 4)

akce_2523257_thumb
akce_2523260_thumb
akce_2523261_thumb
akce_2523262_thumb

Dne 28. května 2018 pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení k petici „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227). Petici, kterou inicioval Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství a Vysokoškolský odborový svaz, podpořilo 23 058 osob. VSV zahájil a moderoval senátor V. Homolka. K diskuzi byli přizváni zástupci MŠMT ČR, MF ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace ředitelů gymnázií, Učitelské platformy a celá řada dalších expertů na oblast školské problematiky. Cílem petice je upozornit politiky, že úroveň školství na všech jeho stupních nelze zvyšovat bez vytvoření kvalitních podmínek, materiálních i platových. Pravdou je, že učitelé jsou ve srovnání s platy jiných profesí s vysokoškolským vzděláním u nás nejhůře placeni ze všech zemí OECD. Je nutné podporovat plán na opakované zvyšování platů učitelů s cílem dosáhnout 130 procent průměrné mzdy v ČR, pamatovat na neučitelské profese a důsledně bojovat za omezení administrativní zátěže škol.