06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda

akce_2523484

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (1 / 16)

akce_2523485

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (2 / 16)

akce_2523486

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (3 / 16)

akce_2523487

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (4 / 16)

akce_2523488

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (5 / 16)

akce_2523489

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (6 / 16)

akce_2523490

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (7 / 16)

akce_2523491

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (8 / 16)

akce_2523492

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (9 / 16)

akce_2523493

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (10 / 16)

akce_2523494

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (11 / 16)

akce_2523495

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (12 / 16)

akce_2523496

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (13 / 16)

akce_2523497

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (14 / 16)

akce_2523498

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (15 / 16)

akce_2523499

06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda (16 / 16)

akce_2523484_thumb
akce_2523485_thumb
akce_2523486_thumb
akce_2523487_thumb
akce_2523488_thumb
akce_2523489_thumb
akce_2523490_thumb
akce_2523491_thumb
akce_2523492_thumb
akce_2523493_thumb
akce_2523494_thumb
akce_2523495_thumb
akce_2523496_thumb
akce_2523497_thumb
akce_2523498_thumb
akce_2523499_thumb

Dne 6. června 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Výbor převzal nad touto akcí i záštitu. Jedná se o studentskou literární soutěž o nejlepší esej. Cílem je vést mladé lidi k zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena studentům středních škol do 20 let. Cena byla nazvána po spisovateli a mysliteli, organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli Maxi Brodovi. Cenu Maxe Broda dlouhodobě podporuje MK ČR.