05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami"

akce_2521799

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (1 / 7)

akce_2521800

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (2 / 7)

akce_2521801

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (3 / 7)

akce_2521802

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (4 / 7)

akce_2521803

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (5 / 7)

akce_2521804

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (6 / 7)

akce_2521805

05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" (7 / 7)

akce_2521799_thumb
akce_2521800_thumb
akce_2521801_thumb
akce_2521802_thumb
akce_2521803_thumb
akce_2521804_thumb
akce_2521805_thumb

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou uspořádal jednání u kulatého stolu s názvem „ Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami“. Odborníci z řad lékařů – psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů i zástupců vysokých škol a ministerstev diskutovali nad aktuálně projednávaným senátním návrhem zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) za účasti předkladatelů Vl. Plačka a A. Dernerové.