28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

akce_2521616

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (1 / 22)

akce_2521617

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (2 / 22)

akce_2521618

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (3 / 22)

akce_2521619

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (4 / 22)

akce_2521620

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (5 / 22)

akce_2521621

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (6 / 22)

akce_2521622

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (7 / 22)

akce_2521623

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (8 / 22)

akce_2521624

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (9 / 22)

akce_2521634

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (10 / 22)

akce_2521635

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (11 / 22)

akce_2521636

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (12 / 22)

akce_2521637

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (13 / 22)

akce_2521638

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (14 / 22)

akce_2521639

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (15 / 22)

akce_2521640

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (16 / 22)

akce_2521641

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (17 / 22)

akce_2521642

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (18 / 22)

akce_2521643

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (19 / 22)

akce_2521644

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (20 / 22)

akce_2521645

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (21 / 22)

akce_2521646

28.03.2018 - Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" (22 / 22)

akce_2521616_thumb
akce_2521617_thumb
akce_2521618_thumb
akce_2521619_thumb
akce_2521620_thumb
akce_2521621_thumb
akce_2521622_thumb
akce_2521623_thumb
akce_2521624_thumb
akce_2521634_thumb
akce_2521635_thumb
akce_2521636_thumb
akce_2521637_thumb
akce_2521638_thumb
akce_2521639_thumb
akce_2521640_thumb
akce_2521641_thumb
akce_2521642_thumb
akce_2521643_thumb
akce_2521644_thumb
akce_2521645_thumb
akce_2521646_thumb

Dne 28. března 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal veřejné slyšení k petici „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“, kterou podpořilo 11 415 osob. VSV řídil sen. J. Čunek. Petenti odmítají těžbu štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek, neboť mají obavy ze znehodnocení zdroje pitné vody. Se svými příspěvky vystoupila sen. A. Hubáčková, v jejímž senátním obvodu se lokalita nachází, a která se problematikou dlouhodobě zabývá, a sen. J. Seitlová jako zpravodajka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dále se svými stanovisky vystoupili poslanec R. Holomčík, zástupci MŽp ČR, MMR ČR, MPO ČR, Jihomoravského a Zlínského kraje, Českého báňského úřadu, Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Progeo, s. r. o., Geotest, a. s., České asociace hydrogeologů, z.s. VSV se zúčastnili někteří podporovatelé petice, kteří projevili velký zájem se zapojit do diskuze.