15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru"

akce_2522854

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (1 / 11)

akce_2522855

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (2 / 11)

akce_2522856

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (3 / 11)

akce_2522857

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (4 / 11)

akce_2522858

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (5 / 11)

akce_2522859

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (6 / 11)

akce_2522860

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (7 / 11)

akce_2522861

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (8 / 11)

akce_2522862

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (9 / 11)

akce_2522863

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (10 / 11)

akce_2522864

15.05.2018 - Konference "Právo a děti v kyberprostoru" (11 / 11)

akce_2522854_thumb
akce_2522855_thumb
akce_2522856_thumb
akce_2522857_thumb
akce_2522858_thumb
akce_2522859_thumb
akce_2522860_thumb
akce_2522861_thumb
akce_2522862_thumb
akce_2522863_thumb
akce_2522864_thumb

V úterý se v Hlavním sále Senátu PČR konala konference na téma: „Právo a děti
v kyberprostoru“. Konferenci pořádal Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu. Gestorem akce byl sen. M. Antl, předseda ÚPV Senátu. Konference byla zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci. Velký prostor byl věnován nové evropské legislativě zaměřené na zpracování osobních údajů, která vstoupí v účinnost 25. května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se významně dotkne přístupu dětí ke službám informační společnosti, kam patří oblíbené sociální sítě. Zatímco dosud většina sociálních sítí jako je Google, Facebook či Instagram pro přístup dětí ke svým službám aplikovala hranici 13 let, nově může dojít ke zvýšení věkové hranice až na 16 let. Již se tak stalo v případě aplikace WhatsApp, která je pro děti z členských států Evropské unie přístupná od 16 let. Tak rozhodl Facebook, který aplikaci vlastní a provozuje. V České republice počítá aktuální návrh zákona o zpracování osobních údajů s věkovou hranicí 15 let. Pro mladší děti vyžaduje GDPR souhlas rodičů. Vzhledem k tomu, že tento předpis nestihne být publikován ve Sbírce zákonů včas, bude minimálně po přechodné období u nás platit 16 let.