10.04.2018 - Konference "Ústavní zakotvení státního zastupitelství"

V úterý uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR v Hlavním sále Senátu za odborné podpory Unie státních zástupců konferenci na téma „Ústavní zakotvení státního zastupitelství“. Jde o zásadní a stále nevyřešené téma, které se dotýká postavení a plnění úkolů státního zastupitelství v České republice. Veřejná žaloba je orgánem svého druhu, stojícím na pomezí moci výkonné a soudní, přičemž názory na jeho povahu se různí. V odborné veřejnosti se objevují i hlasy, aby se státní zastupitelství zařadilo k moci soudní se všemi atributy justiční nezávislosti. Na konferenci se svými příspěvky vystoupili přední představitelé českého práva. Profesor Jiří Přibáň promluvil k tématu dělby moci v justici, místopředseda Ústavního soudu profesor Jar. Fenyk se zabýval systémem veřejné žaloby ve vybraných evropských zemích. Soudce Ústavního soudu profesor Jan Musil shrnul ústavní judikaturu ke státnímu zastupitelství a profesor Aleš Gerloch uvedl pohled na ústavní zakotvení veřejné žaloby de lege lata a de lege ferenda. Akci zahájil předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Antl, dále ministr spravedlnosti R. Pelikán, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman i prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Diskutovalo se o možných změnách Ústavy ČR, jakož i o potřebnosti nového zákona o státním zastupitelství. Akce se kromě senátorů a poslanců zúčastnilo více než 130 představitelů odborné veřejnosti. Vedle špiček českého práva to byli zejména státní zástupci všech stupňů soustavy státního zastupitelství. Gestorem konference byl senátor Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu.

Šipka doleva 10.04.2018 - Konference "Ústavní zakotvení státního zastupitelství" Šipka doprava

(1/11)

akce_22150_1 akce_22150_2 akce_22150_3 akce_22150_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 11