15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

akce_2522865

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (1 / 18)

akce_2522866

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (2 / 18)

akce_2522867

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (3 / 18)

akce_2522868

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (4 / 18)

akce_2522869

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (5 / 18)

akce_2522870

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (6 / 18)

akce_2522871

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (7 / 18)

akce_2522872

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (8 / 18)

akce_2522873

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (9 / 18)

akce_2522874

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (10 / 18)

akce_2522875

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (11 / 18)

akce_2522876

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (12 / 18)

akce_2522877

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (13 / 18)

akce_2522878

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (14 / 18)

akce_2522879

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (15 / 18)

akce_2522880

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (16 / 18)

akce_2522881

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (17 / 18)

akce_2522882

15.05.2018 - Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (18 / 18)

akce_2522865_thumb
akce_2522866_thumb
akce_2522867_thumb
akce_2522868_thumb
akce_2522869_thumb
akce_2522870_thumb
akce_2522871_thumb
akce_2522872_thumb
akce_2522873_thumb
akce_2522874_thumb
akce_2522875_thumb
akce_2522876_thumb
akce_2522877_thumb
akce_2522878_thumb
akce_2522879_thumb
akce_2522880_thumb
akce_2522881_thumb
akce_2522882_thumb

Odbornou konferenci „Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ pořádala 1. mpř. Senátu PČR M. Horská za odborné spolupráce Logopedické společnosti M. Sováka a Psychopedické společnosti. Konference se věnovala aktuální situaci v inkluzivním vzdělávání. Náměstek ústředního školního inspektora O. Andrys, stejně tak i náměstkyně pro vedení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy J. Zapletalová hovořili o problémech, které společné vzdělávání provázejí, ale zároveň definovali možnosti řešení a ocenili obrovské nasazení vedení škol, učitelů, speciálních pedagogů a školských poradenských zařízení, díky nimž se povedlo celý proces úspěšně nastartovat. Druhá část konference se věnovala dětem s kombinovaným postižením a jejich vzdělávání ve speciálních školách. Opakovaně zazněla potřeba meziresortní spolupráce při péči o tyto děti. Jako přiklad dobré praxe posloužila prezentace Základní a speciální školy Svítání Pardubice, jejíž ředitelkou je sen. Horská a kde se tato spolupráce dlouhodobě daří. Součástí konference byla i vernisáž výstavy čtrnáctiletého malíře a žáka této školy J. Karáska.