28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů

akce_2521647

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (1 / 13)

akce_2521648

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (2 / 13)

akce_2521649

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (3 / 13)

akce_2521650

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (4 / 13)

akce_2521651

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (5 / 13)

akce_2521652

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (6 / 13)

akce_2521653

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (7 / 13)

akce_2521654

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (8 / 13)

akce_2521655

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (9 / 13)

akce_2521656

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (10 / 13)

akce_2521657

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (11 / 13)

akce_2521658

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (12 / 13)

akce_2521659

28.03.2018 - Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů (13 / 13)

akce_2521647_thumb
akce_2521648_thumb
akce_2521649_thumb
akce_2521650_thumb
akce_2521651_thumb
akce_2521652_thumb
akce_2521653_thumb
akce_2521654_thumb
akce_2521655_thumb
akce_2521656_thumb
akce_2521657_thumb
akce_2521658_thumb
akce_2521659_thumb

Dne 28. března 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal slavnostní udílení Medailí MŠMT ke Dni Učitelů. Slavnostní akt zahájil předseda výboru senátor Z. Papoušek. Medaile MŠMT předal vynikajícím pedagogům ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zlepšování podmínek ve školství. Kandidáty na Medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaile se uděluje od roku 1992 a uděluje se ve dvou stupních – 1. a 2. stupně. Medailí prvního stupně letos bylo rozdáno 16 a Medaili druhého stupně 24. Medaile je nejvyšším resortním oceněním.