25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc"

akce_2520504

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (1 / 7)

akce_2520505

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (2 / 7)

akce_2520506

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (3 / 7)

akce_2520507

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (4 / 7)

akce_2520508

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (5 / 7)

akce_2520509

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (6 / 7)

akce_2520510

25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" (7 / 7)

akce_2520504_thumb
akce_2520505_thumb
akce_2520506_thumb
akce_2520507_thumb
akce_2520508_thumb
akce_2520509_thumb
akce_2520510_thumb

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve čtvrtek seminář k problematice „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ Seminář uvedl a moderoval senátor Z. Papoušek, předseda výboru. Akce se zúčastnila senátorka Z. Baudyšová, poslanec V. Kaňkovský, poslankyně H. Aulická Jírovcová, poradkyně ministryně J. Hanzlíková z MPSV a především zde byli ve velmi hojném počtu zástupci ZDVOPů. Na semináři se projednávala především otázka financování těchto zařízení a potřeba sjednat okamžitou nápravu. Z diskuze vyplynulo, že dobrou cestou by mohlo být založení asociace ZDVOPů, jejíž mluvčí by hájili zájmy a potřeby ZDVOPů, dovedli návrhy řešení představit a vykomunikovat např. při blížících se jednáních s MPSV, ale i s kraji a obcemi. Za všeobecného souhlasu byl na místě vytvořen čtyřčlenný přípravný výbor, jehož cílem bude podporovat smysluplné systémové řešení a předkládat konstruktivní návrhy.