25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc"

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve čtvrtek seminář k problematice „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ Seminář uvedl a moderoval senátor Z. Papoušek, předseda výboru. Akce se zúčastnila senátorka Z. Baudyšová, poslanec V. Kaňkovský, poslankyně H. Aulická Jírovcová, poradkyně ministryně J. Hanzlíková z MPSV a především zde byli ve velmi hojném počtu zástupci ZDVOPů. Na semináři se projednávala především otázka financování těchto zařízení a potřeba sjednat okamžitou nápravu. Z diskuze vyplynulo, že dobrou cestou by mohlo být založení asociace ZDVOPů, jejíž mluvčí by hájili zájmy a potřeby ZDVOPů, dovedli návrhy řešení představit a vykomunikovat např. při blížících se jednáních s MPSV, ale i s kraji a obcemi. Za všeobecného souhlasu byl na místě vytvořen čtyřčlenný přípravný výbor, jehož cílem bude podporovat smysluplné systémové řešení a předkládat konstruktivní návrhy.

Šipka doleva 25.01.2018 - Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc" Šipka doprava

(1/7)

akce_21995_1 akce_21995_2 akce_21995_3 akce_21995_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 7