06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy"

akce_2520638

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (1 / 25)

akce_2520639

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (2 / 25)

akce_2520640

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (3 / 25)

akce_2520641

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (4 / 25)

akce_2520642

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (5 / 25)

akce_2520643

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (6 / 25)

akce_2520644

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (7 / 25)

akce_2520645

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (8 / 25)

akce_2520646

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (9 / 25)

akce_2520647

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (10 / 25)

akce_2520648

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (11 / 25)

akce_2520649

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (12 / 25)

akce_2520650

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (13 / 25)

akce_2520651

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (14 / 25)

akce_2520652

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (15 / 25)

akce_2520653

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (16 / 25)

akce_2520654

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (17 / 25)

akce_2520655

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (18 / 25)

akce_2520656

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (19 / 25)

akce_2520657

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (20 / 25)

akce_2520658

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (21 / 25)

akce_2520659

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (22 / 25)

akce_2520660

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (23 / 25)

akce_2520661

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (24 / 25)

akce_2520662

06.02.2018 - Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy" (25 / 25)

akce_2520638_thumb
akce_2520639_thumb
akce_2520640_thumb
akce_2520641_thumb
akce_2520642_thumb
akce_2520643_thumb
akce_2520644_thumb
akce_2520645_thumb
akce_2520646_thumb
akce_2520647_thumb
akce_2520648_thumb
akce_2520649_thumb
akce_2520650_thumb
akce_2520651_thumb
akce_2520652_thumb
akce_2520653_thumb
akce_2520654_thumb
akce_2520655_thumb
akce_2520656_thumb
akce_2520657_thumb
akce_2520658_thumb
akce_2520659_thumb
akce_2520660_thumb
akce_2520661_thumb
akce_2520662_thumb

Dne 6. 2. 2018 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení na téma „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“. Akci zahájil a moderoval senátor J. Růžička, místopředseda výboru. Mezi řečníky vystoupili vysokoškolský pedagog PhDr. Marek Herman, speciální pedagog Mgr. Jiří Halda, ředitelky a učitelky mateřských škol či zástupci zřizovatelů a zaměstnavatelských svazů. Celým veřejným slyšením se nesla vlna kritiky a nesouhlasu s novelou školského zákona č. 178/2016 Sb., který s účinností od roku 2020 nařizuje mateřským školkám přijímat povinně dvouleté děti do svých tříd. Mateřské školy a jejich zřizovatelé na tento krok ovšem nejsou připraveni personálně ani kapacitně. Psychologové navíc poukazují na to, že dvouletým dětem chybí emoční vyspělost a jejich předčasné zařazení do vzdělávacího centra může mít dopady na jejich další rozvoj. Během veřejného slyšení se také diskutovala nutnost řešení pro matky samoživitelky nebo rodiče, kteří se musí z existenčních důvodů vrátit dřív do práce. Představeny byly možnosti využití tzv. dětských skupin, samostatných tříd v mateřských školách pouze pro dvouleté děti či možnost mikrojeslí, pilotního projektu, který spustilo v roce 2016 MPSV. Diskutovalo se také o možnosti práce z domova a na zkrácené úvazky tam, kde je to možné. Výsledkem slyšení je iniciace a spolupráce na změně školského zákona a zároveň vytvoření vhodných podmínek pro ty rodiče, kteří své děti do zařízení umístit potřebují.