21.11.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Švýcarské konfederace v ČR J.E. pana Dominika Roberta Furglera.

Šipka doleva 21.11.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Švýcarské konfederace v ČR J.E. pana Dominika Roberta Furglera. Šipka doprava

(1/5)

akce_21901_1 akce_21901_2 akce_21901_3 akce_21901_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 5