21.11.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.

21.11.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.

(1/4)

akce_21900_1 akce_21900_2 akce_21900_3 akce_21900_4