05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

akce_2518607

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (1 / 19)

akce_2518608

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (2 / 19)

akce_2518609

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (3 / 19)

akce_2518610

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (4 / 19)

akce_2518611

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (5 / 19)

akce_2518612

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (6 / 19)

akce_2518613

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (7 / 19)

akce_2518614

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (8 / 19)

akce_2518615

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (9 / 19)

akce_2518616

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (10 / 19)

akce_2518617

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (11 / 19)

akce_2518618

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (12 / 19)

akce_2518619

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (13 / 19)

akce_2518620

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (14 / 19)

akce_2518621

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (15 / 19)

akce_2518622

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (16 / 19)

akce_2518623

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (17 / 19)

akce_2518624

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (18 / 19)

akce_2518625

05.10.2017 - Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (19 / 19)

akce_2518607_thumb
akce_2518608_thumb
akce_2518609_thumb
akce_2518610_thumb
akce_2518611_thumb
akce_2518612_thumb
akce_2518613_thumb
akce_2518614_thumb
akce_2518615_thumb
akce_2518616_thumb
akce_2518617_thumb
akce_2518618_thumb
akce_2518619_thumb
akce_2518620_thumb
akce_2518621_thumb
akce_2518622_thumb
akce_2518623_thumb
akce_2518624_thumb
akce_2518625_thumb

• Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal
dne 5. 10. 2017 veřejné slyšení za účelem projednání „Petice proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“, kterou podepsalo více jak 10 tisíc podporovatelů. Petice protestuje proti snahám Evropské komise o další regulaci v oblasti držení legálních zbraní a sebeobranných prostředků. VSV zahájil a moderoval předseda výboru senátor Zdeněk Papoušek, senátorka Jaromíra Vítková se k petici vyjádřila z pozice zpravodajky. Se svými příspěvky vystoupili senátoři V. Láska, J. Dienstbier a celá řada odborníků z Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Policie ČR, Ministerstva zemědělství, dále zástupci sdružení LEX, Českomoravské myslivecké jednoty a další. Veřejné slyšení výboru je významným nástrojem šetření, který umožňuje získat dostatečné množství relevantních informací pro další diskuzi ve výborech a pro přípravu smysluplných závěrů vedoucích k ukončení projednávání petice.