02.10.2017 - Seminář "Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech" Akci pořádá místopředseda Senátu J. Šesták ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu M. Horskou a předsedou VVVK Z. Papouškem.

Dne 2. 10. 2017 se pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu
Miluše Horské a místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka uskutečnil seminář \"Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech\". K účasti byli pozváni především ti, kdo stáli při zakládání ústavu či jej řídili v prvních letech jeho existence. Setkání mělo připomenout důvody založení ÚSTR a jeho poslání. Zároveň bylo díky vystoupení zástupce současného vedení ÚSTR možné hodnotit, do jaké míry jsou tyto \"zakládající kořeny vzniku\" stále aktuální. Setkání bylo hojně navštívené a záznam ze semináře bude přístupný senátorům i ostatní veřejnosti.

Šipka doleva 02.10.2017 - Seminář "Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech" Akci pořádá místopředseda Senátu J. Šesták ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu M. Horskou a předsedou VVVK Z. Papouškem. Šipka doprava

(1/24)

akce_21297_1 akce_21297_2 akce_21297_3 akce_21297_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24