16.08.2017 - 9. schůze Senátu

akce_2517139

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (1 / 21)

akce_2517140

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (2 / 21)

akce_2517141

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (3 / 21)

akce_2517142

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (4 / 21)

akce_2517143

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (5 / 21)

akce_2517144

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (6 / 21)

akce_2517145

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (7 / 21)

akce_2517146

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (8 / 21)

akce_2517147

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (9 / 21)

akce_2517148

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (10 / 21)

akce_2517149

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (11 / 21)

akce_2517150

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (12 / 21)

akce_2517160

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (13 / 21)

akce_2517161

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (14 / 21)

akce_2517162

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (15 / 21)

akce_2517163

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (16 / 21)

akce_2517164

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (17 / 21)

akce_2517165

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (18 / 21)

akce_2517166

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (19 / 21)

akce_2517167

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (20 / 21)

akce_2517168

16.08.2017 - 9. schůze Senátu (21 / 21)

akce_2517139_thumb
akce_2517140_thumb
akce_2517141_thumb
akce_2517142_thumb
akce_2517143_thumb
akce_2517144_thumb
akce_2517145_thumb
akce_2517146_thumb
akce_2517147_thumb
akce_2517148_thumb
akce_2517149_thumb
akce_2517150_thumb
akce_2517160_thumb
akce_2517161_thumb
akce_2517162_thumb
akce_2517163_thumb
akce_2517164_thumb
akce_2517165_thumb
akce_2517166_thumb
akce_2517167_thumb
akce_2517168_thumb

Středa 16. srpna
Během středečního jednání Senát postupně schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a novelu zákona o nemocenském pojištění. Děti a důchodci nad 65 let věku tak budou mít nižší doplatky za léky, stát navýší platbu za státní pojištěnce a lidé, kteří budou chtít pečovat o těžce nemocné příbuzné, budou moci čerpat až tříměsíční ošetřovatelské volno. Poté Senát přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o zaměstnanosti a nepřijal usnesení k novele zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V následujícím bloku ministra dopravy senátoři schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě, novelu zákona o silniční dopravě a novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Následně pak zamítli návrh zákona o kontrole veřejný ch financí a související novelizační zákon. Tento návrh zákona by podle senátorů vedl jen ke zvyšování administrativy.

V rámci odpoledního zákonů senátoři schválili dvě novely občanského soudního řádu, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti, novely zákonů o veřejné prospěšnosti, o soudních exekutorech, živnostenského zákona, o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, o rostlinolékařské péči a novelu zákona o veterinární péči, která nepřímo zavádí povinné čipování psů. Současně senátoři vyslovili souhlas s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra a přijali doporučení VEU k Nařízení o jednotné digitální bráně pro poskytování informací, k Diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy a návrh evropského pilíře sociálních práv. V závěru odpoledního jednání pak vzali na vědomí usnesení Volební komise návrhu prezidenta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Čtvrtek 17. srpna
Ve čtvrtek pak senátoři schválili novelu branného zákona, po více jak dvaceti letech zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V samotném závěru schůze pak senátoři vzali na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016.